Milenko Kovačević

Organizer

Milenko Kovačević

Date

27. 1. 2024
Expired!

Time

9:00 - 15:00

Novo v 2024: Transakcijska analiza v poklicu in vsakdanjem življenju

Vpisujemo 5. generacijo edukacijske skupine iz Transakcijske analize v poklicu in vsakdanjem življenju. Preberite več o programu v nadaljevanju, prijavite pa se s spodnjim spletnim obrazcem. S pomočjo zelo jasnih, razumljivih in urejenih pojmov transakcijske analize boste lahko mnogo lažje razumeli sebe in druge ljudi.

Dobrodošli!

KAJ: Cikel izobraževanja in trening

KJE: Pamina, Jadranska cesta 23, Maribor

KDAJ:

 • 27. 1. 2024
 • 17. 2. 2024
 • 23. 3. 2024
 • 20. 4. 2024
 • 1. 6. 2024
 • 22. 6. 2024

Termini srečanj za jesenski del sledijo.

IZVAJALEC: Cikel izobraževanj bo izvajal Milenko Kovačević, izkušen psihoterapevt Psihoterapevtske ambulante Pamina, transakcijski analitik (EAP diploma), ki ima večletne izkušnje dela s skupinami, posamezniki, družinami, pari in strokovnimi timi.

ZA KOGA: Trening je namenjen vsem, ki delate z ljudmi (pedagogi, vzgojitelji, psihoterapevti, svetovalci idr.) in vsem drugim, ki se želite opremiti z znanjem za boljši odnos do sebe in drugih.

CENA: Kotizacija za posamezno srečanje znaša 100,00 evrov (brez DDV). Za način plačila se dogovorite v tajništvu Pamine.

VSEBINA: Posamezne teme treninga bodo:

 • Referenčni okvir: Če želimo razumeti človeško delovanje in vedenje, je izjemno pomembno razumeti koncept referenčnega okvirja. Vsako človeško vedenje ima notranjo logiko.
 • Ego stanja: Ego stanja, kot različni doživljaji sebe, so pomembna za razumevanje psihopatologije in za analizo komunikacije. Naša psiha je sestavljena iz različnih delov. Podrobno bomo te dele spoznali in jih poskusali razumeti psihodinamsko.
 • Pohvale in kritike: “Stroukiranje” predstavlja koncept, s katerim opredeljujemo oblike medsebojnega prepoznavanja, in sicer na način brezpogojnih in pogojnih sodb (pohvale in kritike). “Stroukiranje” je pomembno pri vzgoji, ker sloni na realnem doživljanju otroka. Zajema brezpogojne pohvale na osebni ravni in pogojne pohvale ter kritike na vedenjski ravni, kar predstavlja temelj za zdrav razvoj otroka. Na drugi strani so “discounti”, ki so na brezpogojni in pogojni ravni patološki. Ti so pomembni za razumevanje psihopatologije.
 • Transakcije oz. oblike komunikacije: Analiza transakcije oz. komunikacije je eden temeljnih konceptov transakcijske analize. S pomočjo analize lažje razumemo medčloveške odnose, predvsem pa težave v odnosih skozi problematične transakcije.
 • Življenjski skript: Življenjski skript ali scenarij v TA vedno razumemo kot patologijo. Njegov temelj tvorita prepovedi – prepoved na življenje in prepoved na ljubezen ter prisile oz. zapovedi, s katerimi človek poskuša bežati od skripta. Če hočemo uspešno pomagati ljudem, je zelo pomembno dobro poznavanje skripta ter poznavanje načina odprave skripta.
 • Igre in manipulacije: Pri konceptu iger je pomembno razlikovati med namernimi igrami prevar ter nezavednimi igrami obrata. Zavestne igre so povezane z razumevanjem antisocialnih osebnostih motenj. Nezavedne igre obrata pa so del življenjskega scenarija, ki so odraz notranjega konflikta in so vedno povezane z disfunkcionalnimi prepričanji (zablodami).
 • Razumevanje konflikta: Večina težav v medčloveških odnosih je, zaradi nerazumevanja konflikta in posledično neprimernih načinov reševanja. Najbolj pogoste krize v partnerskih odnosih, so zaradi različnih konceptov v konfliktu in razlikih v načinu reševanja le-teh. Posebno področje pa je razumevanje “intrapsihičnega” konflikta (konflikt znotraj nas). Z razumevanje notranjega konflikta lažje razumemo mučna stanja: zastoj, ambivalenca, odvisnost, psihološke igre, psihosomatika ipd.
 • Kontaminacija in dekontaminacija odraslega: Pod kontaminacijo razumemo prežetost ego stanja Odrasli z vsebinami iz ego stanja Starš ali iz ego stanja Otrok. Na primer iluzije in zablode so najbolj pogoste vsebine, zaradi katerih je funkcioniranje Odraslega zmanjšano. Dekontaminacija je proces, v katerem zastarele patološke vsebine Starša in Otroka integriramo v ego stanje Odraslega (primer: “Jaz sem butast.” – “Jaz sem pameten.”)
 • Razumevanje čustev: Razumevanje čustev je ključno za razumevanje lastnih reakcij in reakcij drugih ljudi. Za svetovalce, psihoterapevte in pedagoge je pomembno razumeti kako so čustva sestavni del človeškega trpljenja in psihopatologije. Brez jasne predstave o čustvenih reakcijah, se bomo težko orientirali v kompleksnih medčloveških odnosih ter odnosu do sebe. Omenimo nekaj osnovih konceptov razumevanja čustev: Krožna emocionalna reakcija (KER), pozitivni čustveni defekt (pretirana čustva), negativni čustveni defekt (prepovedana čustva, psihosomatika (vpliv čustev na telo in bolezni), formalne motnje mišljenja (reifikacija, kvazikavzalnost, intelektualizacija). Za psihoterapevtsko delo je pomembno razumeti čustva v psihopatolgiji.
 • Formalne motnje čustvovanja: Pri formalnih motnjah čustvovanja je pomembno razumeti načine kako se ljudje odtujujemo od lastnih čustev. Na primer, da lastnim čustvom pripisujemo lastnosti predmetov, ki so odgovorni za naše počutje.
 • Pretirana čustva: Pri konceptu pretiranih čustev je pomembno razumeti zakaj ljudje doživljajo preintenzivna čustva ali pretirano dolgo. Kako pomagati ljudem, ki imajo težave v medčloveških odnosih, zaradi pretiranih čustev. Čustveno izsiljevanje in čustvene zlorabe so ključne za razumevanje koncepta pretiranih čustev.
 • Prepovedana čustva: Potlačevanje in dušenje čustev je pomembno pri razumevanju negativnega čustvenega defetka, s katerim v večji meri osiromašimo naše odnose. Čustveni manjko pa je pomemben za razumevanje antisocilane osebnostne motnje.
 • Čustva in psihosomatika: Preplet čustev, telesnih motenj in telesnih bolezni je zgodba o psihosomatiki. Vsakemu psihoterapevtu je dobro razumevanju tega koncepta v pomoč pri delu z ljudmi, ki v ozadju telesnih težav imajo v resnici težave z doživljanjem nediferenciranih čustev.
 • Kontrola čustev: Za primerno čustvovanje je pomembno delati razliko med: neprimerno kontrolo primernih čustev in primerno kontrolo neprimernih čustev.
 • Čustva v psihopatologiji: Zgodba o psihopatologiji (osebnostne motnje, nevroze, psihoze) je zgodba o neprimernih čustvih, kot so: samoprezir, samosovraštvo, depresivnost, pretiran sram, pretirana krivda ipd.
 • Preverjanje znanja: Preverjanje znanje bo sestavljeno iz predhodnega eseja, ki bo zajemal osebni TA profil. Slednjega bo vsak od udeležencev na zadnjem srečanju predstavil. Delo bo potekalo v obliki enodnevnih srečanj, enkrat na mesec, ob sobotah med 9. in 15. uro. Trening zajema 17 srečanj. Način dela sloni na prepletu teoretičnega in izkustvenega. Zaželeno je, da ste zaradi povezanosti tem in samega procesa prisotni na vseh srečanjih celotnega cikla. Zaključno srečanje bo namenjeno preverjanju znanja.

  Prijavite se