Izjava o varstvu osebnih podatkov

Splošne določbe

Zavod za psihoterapijo, izobraževanje in znanost Pamina Maribor (v nadaljevanju PAMINA) se zaveda, da je varstvo osebnih podatkov za naše uporabnike zelo pomembno. Izjava o varstvu osebnih podatkov vsebuje informacije o zbiranju osebnih podatkov uporabnikov v okviru spletnega mesta Psihoterapevtska ambulanta PAMINA, ki vključuje vse spletne strani in podstrani (https://psihoterapevtska-ambulanta.si/), ki jih upravlja PAMINA, ter informacije o obdelavi in varstvu na ta način zbranih osebnih podatkov uporabnikov spletnega mesta Psihoterapevtske ambulante PAMINA.

Kot upravljalec spletnega mesta Psihoterapevtska ambulanta PAMINA si PAMINA pridružuje pravico, da pogoje uporabe in izjavo o varstvu osebnih podatkov občasno dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Prosimo vas, da pred vsako uporabo spletnega mesta Psihoterapevtska ambulanta PAMINA preverite datum zadnje spremembe izjave o varstvu osebnih podatkov.

Zbiranje in obdelava osebnih podatkov
Prijava na obrazec na spletnih mestih PAMINE

Pri prijavi na dogodke in dejavnosti iziroma povpraševanju po več informacijah o določeni tematiki na spletnem mestu Psihoterapevtska ambulanta PAMINA se poleg vase IP številke zbirajo vaši osebni podatki, kontakti podatki in ostali podatki, ki jih vpišete v spletni obrazec.

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (v nadaljevanju ZVOP-1) sme upravljalec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika. V primeru uporabe spletnega mesta Psihoterapevtska ambulanta Pamina se za osebno privolitev šteje ravnanje uporabnika, ki z vnosom podatkov v spletni obrazec in izvedbo pošiljanja podatkov potrdi, da se strinja z Izjavo o varstvu osebnih podatkov. Upravljalec ne prevzema odgovornosti za verodostojnost, točnost in ažurnost osebnih podatkov in kontaktinh podatkov, ki jih posreduje uporabnik. Kot uporabnik spletnega mesta Psihoterapevtska ambulanta PAMINA ste dolžni sami poskrbeti za točnost in ažurnost vseh posredovanih podatkov v okviru spletnega mesta Psihoterapevtska ambulanta PAMINA.

PAMINA tako zbrane podatke, ki jih je uporabnik vnesel v spletni obrazec, obdeluje za namene, za katere jih kot uporabnik spletnih mest Psihoterapevtska ambulanta PAMINA posredujete (klasično, elektronsko in telefonsko komuniciranje in obveščanje, pošiljanje informacij, gradiva in vabil na dogodke PAMINE, interne statistične obdelave, segmentacije, analize in priprave poročil).

Podatki o vaši prijavi se shranjujejo in obdelujejo, dokler se pisno ne odjavite od storitve obveščanja po e-pošti prek spletnega mesta Psihoterapevtska ambulanta PAMINA ali na e-naslov tajnistvo@pamina.si.

Umik soglasja za obdelavo osebnih podatkov in informacije

Kot uporabnik spletnih mest PAMINE lahko kdorkoli (z odjavo na spletnem mestu Psihoterapevtska ambulanta Pamina ali neposredno na e-naslov tajnistvo@pamina.si) pisno zahteva, da PAMINA trajno ali začasno, deloma ali v celoti preneha obdelovati vaše osebne podatke. PAMINA se zavezuje, da bo najkasneje v petnajstih dneh po prejetju pisne zahteve ustrezno preprečila obdelavo in/ali izbrisala osebne podatke uporabnika.

Vsa svoja vprašanja, povezana z varstvom osebnih podatkov, zbranih preko spletnih mest PAMINA, ki se nanašajo na vas (npr. Zbiranje, obdelava, varstvo, dodatne informacije ) pošljite na e-naslov tajnistvo@pamina.si. Na vaša vprašanja bo odgovorila odgovorna oseba za obdelavo osebnih podatkov.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

PAMINA se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov, zbranih na spletnem mestu Psihoterapevtska ambulanta PAMINA, brez izrecnega soglasja ne bo posredovala tretjim osebam razen v zakonsko določenih primerih.

Varujemo vašo zasebnost

PAMINA se zaveda, da je varovanje osebnih podatkov za uporabnike zelo pomembno, zato se obvezuje, da bo podatke uporabnikov skrbno varovala in zaščitila pred izgubo, spremembami, krajo ali dostopom nepooblaščenih tretjih oseb. Osebne podatke uporabnikov, ki se zbirajo prek spletnih mest PAMINE bo varovala v skladu z veljavnimi predpisi o varstvu osebnih podatkov (Zakon o varstvu osebnih podatkov; ZVOP-1, Ur. L. RS, št. 86/2004 in nasl.) in z evropsko uredbo o varstvu osebnih podatkov (GDPR 2018) ter s pričujočo Izjavo o varstvu osebnih podatkov.

Kot upravljalec spletnih mest PAMINE, si PAMINA pridržuje pravico, da pogoje uporabe in Izjavo o varstvu osebnih podatkov dopolnjuje in posodablja v skladu s tehničnimi novostmi in zakonodajo brez predhodne najave ali obveščanja uporabnikov. Vse spremembe bodo objavljene na spletnem mestu: https://psihoterapevtska-ambulanta.si/varstvo-osebnih-podatkov.