dobro-jutro-manipulacija-Pamina

Manipulacija

Sama beseda manipulacija ima korenine v latinski besedi »manus«, ki pomeni roka. Slovarji evropskih jezikov to besedo razlagajo kot »spretno upravljanje s predmeti z določeno namero«. Od tu smo dobili sodoben prenesen pomen, kjer manipulacijo razumemo kot spretno ravnanje z ljudmi, kot z objekti.

Ljudje lahko druge manipuliramo bodisi v njihovo škodo ali v korist. Pa vendar je manipulacija v odnosu med dvema odraslima, odgovornima, avtonomnima osebama popolnoma nepotrebna.

Manipulacija se v svojem destruktivnem smislu pojavlja v t. i. igrah prevare, kjer je motiv tistega, ki manipulira neka korist na škodo drugega.

Poglejte si celoten prispevek.