Entries by Barbara Korošec

Kako mi je živeti s cerebralno paralizo?

Cerebralna paraliza (CP) ni bolezen v ožjem smislu besede, ko bi posameznik za njo zbolel, vzel zdravila in po določenem času počitka tudi ozdravel, ampak gre za okvaro možganov, do katere lahko pride pred porodom, med njim ali v zgodnjem obdobju človekovega življenja. Za njo oboli med 2 do 3 na 1000 živorojenih otrok, medicina […]